นิทานพุทธประวัติชุดประสูติ

นิทานพุทธประวัติชุดประสูติ
Page 2 Page 3

ศีลธรรมของยุวชน คือ สันติภาพของโลก
การ์ตูน พุทธประวัติสำหรับยุวชน ภาค ประสูติ กำเนินเจ้าชายสิทธัตถะ
ธรรรมสภา เรียบเรียง

            ในตอนภาคแรกภาคประสูติ กล่าวถึงตอนไปสูติไปจนถึงเส้นทางการเข้าสู้บรรพชิต
ทั้งนี้ภายในเล่มได้รวบรวมเรื่องราวด้วยการถ่ายทอดเป็นการ์ตูนคำพูดสั้นๆ อ่านเข้าใจง่ายทั้งเด็ก
เยาวชน และผู้ใหญ่
(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้