อมตวาจา ธรรมะเพื่อความสำเร็จของชีวิต

อมตวาจา ธรรมะเพื่อความสำเร็จของชีวิต
Page 2 Page 3

รายละเอียดสินค้า

หนังสือ "มรดกทางปัญญาเพื่อความสำเร็จของชีวิต"เล่มนี้

โดย อมตวาจา พระพรหมมังคลาจารย์(ปัญญานันทภิกขุ)
รวบรวมบทความที่เป็นอมตวาจาเกี่ยวกับการการใช้ปัญญาเพื่อหาความสำเร็จของชีวิต จากหนังสือหลายๆเล่มของท่านหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ จำนวน 91 หน้า(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้