one year o-n | Away From Thailand

one year o-n | Away From Thailand Free!
Page 2 Page 3

        [one year o-n] คือ project เล็กๆ ที่รวบรวมเนื้อหาแต่ละคอลัมน์ของนิตยสาร o-n ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาให้มาอยู่ในที่เดียวกัน และเล่มนี้ คือ 'Away From Thailand' คอลัมน์ที่จะพาเพื่อนๆ ไปทำความรู้จักกับต่างประเทศ จากมุมมองของคนที่ไปใช้ชีวิตจริงที่นั่น : อินเดีย อเมริกา และญี่ปุ่น /ภาพและเรื่อง : aposaof & Wirada Kaoey / Rin Jenwarin / P.Alphabet




(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้