นิตยสารคิด เดือนเมษายน 2563 | ปีที่ 11 ฉบับที่ 7

นิตยสารคิด เดือนเมษายน 2563 | ปีที่ 11 ฉบับที่ 7 Free!
Page 2 Page 3
  • 36 หน้า
  • 4.68 MB
  • 6 เม.ย. 2563
  • ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

Living with COVID-19 ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อุบัติขึ้น เมื่อโลกเกิดโรคระบาดที่มีชื่อว่า “โควิด-19” ดิจิทัลกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่คอยพยุงให้ชีวิตดำเนินต่อไป ทั้งเรื่องเรียน ทำงาน แม้แต่การกินอยู่ โรคนี้กลายเป็นแรงกระตุ้นให้เราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมและวิธีคิดอย่างเร่งด่วน ที่สำคัญเป็นสิ่งที่ผลักความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ออกมาใช้งาน พร้อมเปลี่ยนให้ความจำเป็นฉับพลันกลายเป็นความเคยชินในอนาคต เพื่อให้เรา ธุรกิจ และโลกได้ปรับตัว “เพราะการอยู่รอดในอนาคต ไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งที่สุด แต่เป็นผู้ที่ปรับตัวได้เก่งที่สุด”(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้