วารสารคนทำงาน มีนาคม 2563

วารสารคนทำงาน มีนาคม 2563 Free!
Page 2 Page 3

ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน มีนาคม 2563 ในฉบับพบกับ .. วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจาก COVID-19 จะเพิ่มอัตราการว่างงานทั่วโลก 5.3-24.7 ล้านคน [หน้า 10] 'สหภาพพยาบาล' เรียกร้องรัฐปกป้อง 'บุคลากรสาธารณสุข' ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 [หน้า 13] COVID-19 กระตุ้นคนจีน 'ทำงานทางไกล' เพิ่มมากขึ้น [หน้า 16] แรงงานไทยในอิสราเอล จะได้ต่อวีซ่าโดยอัตโนมัติจนถึง 30 เม.ย. 2563 [หน้า 18](แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้