หัดว่ายน้ำอย่างง่าย ไม่พึ่งครู

หัดว่ายน้ำอย่างง่าย ไม่พึ่งครู
Page 2 Page 3
  • 78 หน้า
  • 2.14 MB
  • 26 เม.ย. 2563
  • เอก พงษ์พจน์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿265.00 ฿265.00

ความรูู้สึกชื่นชมในความสามารถในการว่ายน้ำที่ "เด็กคลอง" ต่างก็มีอยู่ตามธรรมชาติตามวิถีการดำเนินชีวิตนั้น เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เขียน อยากเขียนหนังสือเพื่อการหัดว่ายน้ำด้วยตนเองให้เป็น ที่มีวิธีการฝึกหัดที่ผ่อนคลาย ไม่เคร่งครัดกับแบบแผนเช่นเดียวกับการเล่นน้ำของ "เด็กคลอง" โดยคำนึงถึงความถนัดตามธรรมชาติที่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญด้วย แต่มุ่งหมายให้ผู้หัดว่ายน้ำไม่ว่า ผู้ใหญ่ หรือ เด็ก พัฒนาทักษะไปตามขั้นตอนการฝึกหัด จนสามารถเอาตัวรอดได้ ว่ายน้ำเป็นอย่างมีความสุขในที่สุด นอกจากเนื้อหาในส่วนของการฝึกหัดว่ายน้ำตามขั้นตอนซึ่งอยู่ในส่วนหลังของหนังสือแล้ว ผู้หัดว่ายน้ำยังจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำและการหัดว่ายน้ำเป็นเบื้องต้นก่อน ซึ่งเป็นเนื้อหาในส่วนแรกของหนังสือ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและทัศนคติที่จะเป็นผลดีอันจะนำไปสู่การหัดว่ายน้ำด้วยความสุขของท่าน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้