เขียน eBook ให้เสร็จได้ภายใน 1 วัน

เขียน eBook ให้เสร็จได้ภายใน 1 วัน
Page 2 Page 3
  • 65 หน้า
  • 42.10 MB
  • 23 มี.ค. 2563
  • ขวัญใจ วงศ๋ช่วย
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿150.00 ฿120.00

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการเขียน eBook การตั้งชื่อเรื่อง การเขียนแบบเล่าเรื่อง การเขียนบทความ และการเขียนแบบให้ความรู้ ซึ่งมีการสรุปเทคนิควิธีการต่างๆที่ง่ายต่อความเข้าใจและสามารถนำไปใช้งานได้จริง รวมถึง 5 เทคนิคการเชียนให้เสร็จได้ภายใน 1 วัน ที่นักเขียน eBook ทั้งหลายไม่ควรพลาด เพราะจะทำให้คุณเขียนได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นคะ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้