เด็กพิเศษปฐมวัยดูแลได้ไม่ยากหากรู้วิธี เล่ม 1

เด็กพิเศษปฐมวัยดูแลได้ไม่ยากหากรู้วิธี เล่ม 1
Page 2 Page 3
  • 150 หน้า
  • 10.19 MB
  • 19 มี.ค. 2563
  • นานมีบุ๊คส์ จำกัด
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿215.00 ฿194.00

คู่มือครูดูแลเด็กพิเศษปฐมวัย (3-5 ปี) ที่สามารถอ่านได้ทั้งคุณครู ผู้ดูแลเด็กและพ่อแม่ มีกรณีตัวอย่างในรูปแบบตารางที่เข้าใจง่าย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้