ก้าวที่ปรารถนา - ทดลองอ่าน

ก้าวที่ปรารถนา - ทดลองอ่าน Free!
  • 47 หน้า
  • 0.65 MB
  • 17 มี.ค. 2563
  • รัชนีกานต์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

รุ่งสาง..ความหายนะทำให้ปราณทิ้งทุกอย่างเพื่อก้าวสู่ความตาย

ยามสาย..วธูสุดาล่อหลอกให้เขาก้าวสู่กับดักของความเปลี่ยนแปลง

ย่ำค่ำ..แสนสวยนำทางเขาก้าวเข้าหาความจริงที่ไม่เคยล่วงรู้

จากนั้น..ทุกก้าวที่มุ่งไปข้างหน้า ล้วนเป็นก้าวที่ปราณปรารถนาทั้งสิ้น




(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้