เมื่อสิ้นเสียงอธิษฐานของเหน่

เมื่อสิ้นเสียงอธิษฐานของเหน่

ชีวิตมหัศจรรย์ ของหญิงชราที่อพยพมาจากประเทศจีน เข้ามาอยู่ในประเทศไทย อ่านแล้วมีกำลังใจ ฟันฝ่าอุปสรรคที่เกินความสามารถของคนทั่วๆไปได้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้