หนังสือเรียนภาษาเวียดนาม บทที่ 2 La?m quen- Gi??i thi??u หล่าม แกวน เสย เถี่ยว ทาความรู้จัก แนะนา

หนังสือเรียนภาษาเวียดนาม บทที่ 2 La?m quen- Gi??i thi??u หล่าม แกวน เสย เถี่ยว ทาความรู้จัก แนะนา

หนังสือเรียนภาษาเวียดนามเบื้อต้น บทที่ 2 Làm quen- Giới thiệu หล่าม แกวน - เสย เถี่ยว

ทำความรู้จัก - แนะนา

มีบทสนทนา คำศัพท์ ไวยากรณ์ พร้อมคำอ่าน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้