Kaizen Best Practice

Kaizen Best Practice
Page 2 Page 3
  • 226 หน้า
  • 29.08 MB
  • 16 ม.ค. 2563
  • สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿180.00 ฿209.00

หนังสือที่รวบรวมบทความ ตัวอย่างการทำกิจกรรมไคเซ็นของสถานประกอบการชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น ภายในเล่มมีการแบ่งเนื้อหาออกเป็นภาคการผลิต และภาคบริการ โดยมีกรณีศึกษาถึง 28 กรณีศึกษา(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้