นิตยสารคิด เดือนมกราคม 2563 ปีที่ 11 ฉบับที่ 4

นิตยสารคิด เดือนมกราคม 2563 ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 Free!
Page 2 Page 3
  • 36 หน้า
  • 7.86 MB
  • 10 ม.ค. 2563
  • ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

THE FUTURE OF WORK IS NOW เมื่ออนาคตของงานมาถึงแล้ว ถึงเวลาแล้วที่พวกเราเหล่า “มนุษย์ทำงาน” ต้องก้าวข้ามความท้าทายที่จะถาโถมเข้ามา...เพื่ออนาคตการงานที่สดใสในทศวรรษใหม่นี้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้