ภาษาซีและ Arduino

ภาษาซีและ Arduino
Page 2 Page 3
  • 218 หน้า
  • 20.56 MB
  • 7 ม.ค. 2563
  • สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿295.00 ฿249.00

ใช้สำหรับประกอบการเรียนการสอนในวิชาที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษาซีในงานควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ซึ่งเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน เนื้อหาประกอบด้วย: ความรู้พื้นฐานภาษาซี • การเขียนโปรแกรม DEV-C++ • ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO • ดิจิทัลและแอนะล็อกอินพุต-เอาต์พุต • การควบคุมมอเตอร์ • ระบบควบคุมแบบ PID • พื้นฐานหุ่นยนต์และแขนกล(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้