วารสารคนทำงาน ธันวาคม 2562

วารสารคนทำงาน ธันวาคม 2562 Free!
Page 2 Page 3

วารสารคนทำงาน ธันวาคม 2562

ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน ธันวาคม 2562 ในฉบับพบกับ .. เผยผลสำรวจ 12 กลุ่มอาชีพ-กิจการ เสี่ยงต่อการว่างงานสูงปี 2563 [หน้า 12] 2 องค์กรสื่อระบุปี 2562 คนทำงานสื่อทั่วโลกถูกสังหารลดลง แต่ถูกจำคุกมากขึ้น [หน้า 18] ปี 2009-2017 หุ่นยนต์เข้าสู่ตลาดแรงงานสหรัฐฯ เพิ่มกว่าเท่าตัว [หน้า 20] เกาหลีใต้จะใช้ 'อัตราความปลอดภัย' แล้ว หลังสหภาพแรงงานคนขับรถบรรทุกรณรงค์มา 18 ปี [หน้า 22](แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้