แก้ปัญหาธุรกิจใน 30 วัน สำเร็จแน่นอน!

แก้ปัญหาธุรกิจใน 30 วัน สำเร็จแน่นอน!
ปกหลัง คำนำ1 Page 3

เพราะว่าการทำธุรกิจนั้นสะท้อนความเป็นตัวตนของคุณ ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเกิดจากตัวคุณเองหรือไม่??
อะไรเป็นสิ่งที่ฉุดรั้งคุณไว้ไม่ให้ประสบความสำเร็จในทางชีวิตและทางธุรกิจ? การแก้ปัญหาธุรกิจของคุณต้องเริ่มต้นที่ตัวคุณเองซะก่อน
 
คนที่จะทำได้สำเร็จได้ในชีวิตจริงนั้นต้องเป็นคนอย่างไร คนที่ประสบความสำเร็จเหล่านั้นเขามีอะไรที่เราไม่มีเขาถึงได้ประสบความสำเร็จ.... 

หนังสือเล่มนี้จะบอกให้คุณรู้ถึงสิ่งที่คุณต้องทำตลอดระยะเวลา 30 วันเพื่อการปรับเปลี่ยนตัวท่านจากภายใน ให้ท่านได้รับรู้สิ่งใหม่ๆที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในธุรกิจของท่าน รับรองว่าท่านจะได้แง่คิดและกรอบความคิดที่จำเป็นที่จะทำให้ท่านเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ เป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ไม่ต้องมาลองผิดลองถูกด้วยตัวท่านเอง ไม่ต้องเสียเงินเสียเวลาไปเปล่าๆกับธุรกิจที่ท่านเลือกผิด เพียงแค่คุณทำตามสิ่งที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้เพียง 30 วัน คุณจะเปลี่ยนตัวเองได้และประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาทางธุรกิจของคุณได้อย่างแน่นอน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้