นิตยสารคิด (Creative Thailand) ตุลาคม 2562 | ปีที่ 11 ฉบับที่ 1

นิตยสารคิด (Creative Thailand)  ตุลาคม 2562 | ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 Free!
Page 2 Page 3
  • 36 หน้า
  • 7.77 MB
  • 4 ต.ค. 2562
  • ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ASEAN CREATIVE AWAKENING ตุลาคม 2562 | ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ‘อาเซียน’ ภูมิภาคที่เต็มไปด้วยขุมทรัพย์ทางวัฒนธรรมอันหลากหลายและเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีดีไม่แพ้กลุ่มประเทศไหน ๆ ในโลก แม้สินทรัพย์เหล่านี้อาจจะถูกมองข้ามไปในอดีต แต่ในปัจจุบันบรรดาชาติอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ต่างเล็งเห็นความสำคัญของสินทรัพย์ทางความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในมือ ซึ่งเป็นต้นทุนชั้นดีที่จะช่วยขับเคลื่อนหลักทางเศรษฐกิจของภูมิภาคต่อไปในอนาคต การผลักดันให้เกิด ‘เศรษฐกิจสร้างสรรค์’ นอกจากจะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่การพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบของย่านสร้างสรรค์ไปจนถึงการแก้ปัญหาระดับโลกต่อไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้