ปทานุกรมศัพท์ช่าง ญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ (ฉบับปรับปรุง)

ปทานุกรมศัพท์ช่าง ญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ (ฉบับปรับปรุง)
Page 2 Page 3
  • 474 หน้า
  • 7.26 MB
  • 27 ก.ย. 2562
  • สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿350.00 ฿349.00

รวมคำศัพท์เทคนิคกว่า 2,800 คำ โดยเฉพาะในหมวดเครื่องกล เครื่องยนต์ ไฟฟ้า โลหะและวัสดุ มีคำแแปลเป็น 3 ภาษา คือ ญี่ปุ่น ไทย และอังกฤษ สามารถค้นหาคำศัพท์ได้ง่ายจากเสียงอ่านในภาษาญี่ปุ่น หรือจากดัชนีคำศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมมีเสียงอ่านโฟเนติกส์กำกับในคำแปลภาษาไทย เหมาะสำหรับช่างเทคนิคทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น ใช้เป็นตัวช่วยให้การสื่อสารราบรื่น ตรงประเด็น และการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้