ลุยไปกับลูกของคุณ เลี้ยงลูกคนเดียวให้รอด

ลุยไปกับลูกของคุณ เลี้ยงลูกคนเดียวให้รอด
หน้า 14 คำนำ3 คำนำ2 ปกหลัง คำนำ1

หากคุณต้องพบการเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตของคุณคุณก็อาจกำลังกังวลและคิดไม่ออกว่าคุณจะจัดการกับการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างไรดีหากการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นไม่เพียงแต่ตัวคุณแต่กระทบถึงลูกคนและคนรอบข้างกระทบธุรกิจของคุณแล้วคุณควรจะทำอย่างไรดี? จะมีแนวทางอย่างไรเพื่อให้คุณจัดการกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงินและการเลี้ยงดูลูกการจัดการด้านธุรกิจและที่สำคัญคือการจัดการกับตัวคุณเองที่คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองเพื่อทำให้สิ่งต่างๆนั้นดีขึ้น
หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่จะแนะนำแนวทางสำหรับผู้ที่พบความเปลี่ยนแปลงทางด้านชีวิตและการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีลูกที่ต้องเลี้ยงดูด้วยแล้วคุณจะทำอย่างไรเพื่อสอนลูกของคุณให้เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จได้เมื่อเขาโตขึ้นและจะดีไหมหากคุณและเขาได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีร่วมกัน การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นไปได้ต่อเมื่อคุณคิดว่าคุณทำมันได้และเริ่มต้นทำมันเราจะมาเรียนรู้กันในหนังสือเล่มนี้ซึ่งผมมั่นใจว่าคุณจะได้เห็นมุมมองที่จะช่วยให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้