ไม้แกะสลักล้านนา ปูมผญาสล่าเมือง

ไม้แกะสลักล้านนา ปูมผญาสล่าเมือง Free!
Page 2 Page 3
  • 156 หน้า
  • 15.02 MB
  • 11 ก.ย. 2562
  • ถามแอน
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแกะสลักไม้ล้านนา และทำเนียบช่างแกะไม้ (สล่า) บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ /ภูมิปัญญาการแกะสลักไม้ บ้านหลุก ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง /บ้านหนองยางฟ้า ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้