ปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการขอฟื้นฟูกิจการ เล่มที่ 2

ปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการขอฟื้นฟูกิจการ เล่มที่ 2
Page 2 Page 3
  • 130 หน้า
  • 4.31 MB
  • 1 ก.ย. 2562
  • กฎหมายสติและวิชิต
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿200.00 ฿130.00
    เล่มจริงส่งไปรษณีย์ ฿200.00

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนใช้ประสบการณ์ในการศึกษาค้นคว้าตำรา รวมถึงแนวคำพิพากษาศาลฎีกา และลงมือทำในภาคปฏิบัติด้วยตัวเอง ด้วยประสบการณ์ที่ทำงานด้านนี้มา ถึงปัจจุบันก็เป็นเวลา 12 ปี ซึ่งได้ตกผลึกในหลาย ๆ องค์ความรู้ที่ทำการทดลองด้วยตัวเอง และถ่ายทอดการแก้ไขปัญหาเป็นหนังสือชุดนี้ ผ่านการพูดคุย หารือระหว่างเจ้าของกิจการกับที่ปรึกษา หวังว่าหนังสือเล่มนี้จักเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ประสบ หรือต้องการค้นคว้าหาความรู้เพื่อป้องกัน หรือแนะนำให้กับคนที่ท่านปรารถนาดี ให้คลี่คลายจากความทุกข์หนักเป็นเบาบางจนสามารถหาทางออกได้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้