คำช่วย ใช้คู่คำกริยาญี่ปุ่น

คำช่วย ใช้คู่คำกริยาญี่ปุ่น
Page 2 Page 3
  • 242 หน้า
  • 4.54 MB
  • 13 ส.ค. 2562
  • สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿225.00 ฿209.00

“คำช่วย” ใช้บอกหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างคำกับคำในประโยค แม้ที่ใช้บ่อยจะมีอยู่ไม่กี่คำ แต่เรียนเท่าไร ๆ ก็ยังสับสนงงงวยกับการเลือกใช้ให้สัมพันธ์กับคำกริยาอยู่ดี !? มาขจัดความสับสนให้หมดไปด้วยการเรียนรู้ “คำช่วย” แง่มุมใหม่ จดจำการใช้ “คำช่วย” คู่กับ “คำกริยา” 379 คำ รวมถึงการใช้คำช่วยบอกความสัมพันธ์ระหว่างคำกับคำในประโยคผ่านตัวอย่างการใช้จำนวน 2,026 ตัวอย่าง เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น - กลางตอนต้น และผู้ที่พบว่า ”คำช่วย” คือจุดอ่อนของตัวเอง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้