ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
Page 2 Page 3
  • 60 หน้า
  • 9.80 MB
  • 8 ส.ค. 2562
  • นภาภัทรวารินทร์  เพ็ญแสวง
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿50.00 ฿50.00
    เล่มจริงส่งไปรษณีย์ ฿100.00

ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ราคา 50.- บาท ข้อสอบจะมีการคละระดับความยากง่ายตั้งแต่ประถม มัธยม จนถึงระดับปริญญาตรี มีสเกลการแปลระดับผลคะแนน 5 ระดับ โดยจะมีการวัดความรู้เกี่ยวกับ - บทสนทนา - ไวยากรณ์ - การอ่านจับใจความ - คำศัพท์(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้