กลยุทธ์การตลาดไอศกรีมตลาดแมส 2561

กลยุทธ์การตลาดไอศกรีมตลาดแมส 2561

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาดผ่านเครื่องมือ MarketingMix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสแลอุปสรรครวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Marketshare) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( MarketMixed / 4p's ) และแนวโน้ม ( Trend )