ธุรกิจดีใน 30 วัน - ทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเริ่มจากตัวคุณ

ธุรกิจดีใน 30 วัน - ทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเริ่มจากตัวคุณ
ปกหลัง คำนำ4 คำนำ6

- อะไรเป็นสิ่งที่ฉุดรั้งคุณไว้ไม่ให้ประสบความสำเร็จในทางชีวิตและทางธุรกิจ?
- คุณต้องทำอย่างไรถึงจะเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองให้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้?

หนังสือเล่มนี้จะสอนให้คุณเอาชนะตัวคุณเองให้ได้ก่อนที่จะประสบความสำเร็จในโลกแห่งการแข่งขันที่ทุกๆคนอยากออกมาทำธุรกิจส่วนตัวกัน

คนที่จะทำได้สำเร็จได้ในชีวิตจริงนั้นต้องเป็นคนอย่างไร คนที่ประสบความสำเร็จเหล่านั้นเขามีอะไรที่เราไม่มีเขาถึงได้ประสบความสำเร็จ....
หนังสือเล่มนี้จะบอกให้คุณรู้ถึงสิ่งที่คุณต้องทำตลอดระยะเวลา 30 วันเพื่อการปรับเปลี่ยนตัวท่านจากภายใน ให้ท่านได้รับรู้สิ่งใหม่ๆที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในชีวิตและธุรกิจของท่าน รับรองว่าท่านจะได้แง่คิดและกรอบความคิดที่จำเป็นที่จะทำให้ท่านเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ เป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ไม่ต้องมาลองผิดลองถูกด้วยตัวท่านเอง ไม่ต้องเสียเงินเสียเวลาไปเปล่าๆกับธุรกิจที่ท่านเลือกผิด เพียงแค่คุณทำตามสิ่งที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้เพียง 30 วัน คุณจะเปลี่ยนตัวเองได้และประสบความสำเร็จทางธุรกิจได้อย่างแน่นอน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้