สามีต่างถิ่น - ทดลองอ่าน

สามีต่างถิ่น - ทดลองอ่าน Free!
  • 16 หน้า
  • 0.47 MB
  • 18 ก.ค. 2562
  • เข็มเขียน
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

มิตรภาพกับขวัญหวานตกหลุมรักกันและกัน

แต่เพราะเขาเป็นคนต่างถิ่น ความรักจึงเป็นไปไม่ได้

มันคืออคติที่ผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงดึงมากั้นขวาง

และเขาต้องทลายกำแพงผืนนี้ลงให้ได้