Forex2

Forex2
Page 2 Page 3
  • 11 หน้า
  • 0.27 MB
  • 24 มิ.ย. 2562
  • แมคอีบุ๊ค
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿250.00 ฿159.00

Forex2 ต่อจากเล่มที่ 1 ในเล่มนี้สอนการวิเคราะห์กราฟอย่างถูกต้อง และจุดเข้าออกเดอร์ที่ปลอดภัย แนวรับ-แนวต้าน / แนวรับ-แนวต้าน สำคัญ // หา Suply เป็นต้น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้