INFOGRAPHIC Design ฉบับ Quick Start + Easy Workshop + Make Money

INFOGRAPHIC Design ฉบับ Quick Start + Easy Workshop + Make Money
Page 2 Page 3

    ทำความเข้าใจพื้นฐาน+แนวทางของInfographic และการนำไปใช้ ให้มากขึ้น
  • ออกแบบInfographic สวยๆด้วย Illustrator, Visio,Word, Excel และPowerPoint
  • ใช้เครื่องมือช่วยออกแบบออนไลน์ฟรีหรือจ้างเว็บรับออกแบบInfographic ก็ได้
  • มองหาแหล่งดาวน์โหลดกราฟิกฟรีมาใช้ออกแบบInfographic
  • มองหาแหล่งดาวน์โหลดกราฟิกฟรีมาใช้ออกแบบInfographic
  • รวม Workshopที่ประยุกต์ใช้กับงานออกแบบ Infographic ต่างๆ ได้ไม่ยาก

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครบ้าง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้