กายเป็นบ่าว

กายเป็นบ่าว
Page 3 Page 2

คำสอนของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุที่รวบรวมไว้เพื่อเตือนสติและขจัดความไม่สบายกายความไม่สบายใจของท่านผู้อ่านได้ด้วยการปฏิบัติ 5 ประการ คือเมื่อจะคิด...คิดแต่เรื่องดีๆ เมื่อจะพูด...พูดแต่เรื่องดีๆ เมื่อจะทำ...ทำแต่เรื่องดีๆ เมื่อจะคบใคร...คบแต่คนดีมีศีลธรรม เมื่อจะไปที่ไหน...ๆปแต่สถานที่ดีๆ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • narintr
    5 Sep 12 12:15
    ชอบมากๆครับ
1