วิธีจับลูกหนี้การค้าติดคุก (เอาเงินคืนได้แน่นอน)

วิธีจับลูกหนี้การค้าติดคุก (เอาเงินคืนได้แน่นอน)
สารบัญ Page 2 Page 3
  • 164 หน้า
  • 29.18 MB
  • 11 มิ.ย. 2562
  • กฎหมายสติและวิชิต
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿250.00 ฿180.00
    เล่มจริงส่งไปรษณีย์ ฿250.00

หนังสือนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ คนทำธุรกิจการค้า ให้ภาพกว้างในปัญหาในการแก้ไขหนี้เสียของลูกหนี้การค้า ศึกษาและทำความเข้าใจแบบง่ายๆ นำไปใช้ประโยชน์ทางปฏิบัติงานร่วมกับทนายความเป็นสำคัญ จึงไม่ได้ลงลึกเชิงทฤษฎี ซึ่งอาจมีข้อบกพร่องอยู่บ้างบางประการสำหรับผู้ที่ต้องการจะค้นคว้าอ้างอิงซึ่งจะต้องไปค้นคว้าต่อไป ผมจึงขอน้อมรับความบกพร่องนั้นไว้แต่เพียงผู้เดียว หากมีประโยชน์อยู่บ้างก็ขอให้ผลแห่งประโยชน์นั้นเกิดขึ้นแก่ คนทำธุรกิจการค้า ผู้บริหาร ทนายความ ที่ปรึกษา และแก่ผู้สนใจทั่วไปนั้น ตามความประสงค์ที่ตั้งใจไว้ด้วยทุกประการ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้