แทนแรงงานคนด้วยอุปกรณ์เครื่องจักร การประยุกต์ใช้ระบบออโตเมชั่นในโรงงานจริง

แทนแรงงานคนด้วยอุปกรณ์เครื่องจักร การประยุกต์ใช้ระบบออโตเมชั่นในโรงงานจริง
Page 2 Page 3

ปัจจุบันการใช้ระบบออโตเมชั่นซึ่งใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อทดแทนแรงงานคนกำลังมีบทบาทสำคัญไม่ว่าจะเป็นบริษัทและโรงงานขนาดใหญ่ หรือแม้กระทั่งโรงงานขนาดเล็กหรือผู้ผลิตรายย่อยต่างๆเนื่องจากต้นทุนของเครื่องจักรออโตเมชั่นนั้นมีราคาถูกลงเป็นอย่างมาก ดังนั้นการที่ผู้บริหาร รวมถึงวิศวกรและพนักงานด้านการผลิตและซ่อมบำรุง จะทำความเข้าใจถึงความสามารถของเครื่องจักรที่จะมาทดแทนแรงงานคนซึ่งมีบทบาททั้งในด้านความเร็วในการผลิต ลดความผิดพลาดจากการทำงานของคน ลดความล้าและอาการบาดเจ็บของคนจากการทำงานซ้ำๆ หรือแม้กระทั่งความสม่ำเสมอของคุณภาพงานที่ผลิตออกมาจึงเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการทำงานของโรงงานในภาพรวม หรือแม้กระทั่งการประยุกต์ใช้งานระบบ IoT (Internet of Things) ที่เชื่อมต่อเครื่องจักรกับระบบจัดเก็บข้อมูลของโรงงานเพื่อนำข้อมูลจากเครื่องจักรที่ได้ไปปรับปรุงและวางแผนงานผลิตและซ่อมบำรุงเครื่องจักร เป็นต้น ก็เป็นสิ่งที่ควรจะเรียนรู้และทำความเข้าใจ *วีดีโอแนะนำหนังสือ https://youtu.be/ENjac-qy7XU(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • โรงฉีดพลาสติก
    19 Apr 19 06:14
    เป็นประโยชน์ดี ทำให้เห็นแนวทางการนำพวกอุปกรณ์เครื่องจักรไปเริ่มใช้ในโรงงานอย่างง่ายๆ นำไปใช้ได้จริง
1