ตัวอย่างองค์หญิงที่รัก

ตัวอย่างองค์หญิงที่รัก Free!
Page 2 Page 3

เขามิเคยพูดจาสุภาพหรืออ่อนโยนกับมนุษย์หน้าไหน เพราะเขาคือแม่ทัพใหญ่ที่เก่งกล้าที่สุดของแคว้น แต่ในชีวิตของเขากลับมีสตรีผู้หนึ่งเพียงพบกันครั้งแรก เขาก็สามารถเอ่ยวาจาหวานหูออกมาได้มิหยุดหย่อน แม้นนางเองจะเอาแต่พ่นวาจามิน่าฟังออกมาใส่เขาก็ตามที วาจาของเจ้าช่างบาดลึกยิ่งนัก ส่วนนางคือองค์หญิงลำดับหนึ่งของแคว้น วาจาของนางสุภาพอ่อนหวานกับทุกคนที่พบเห็น เว้นเสียแต่กับบุรุษผู้หนึ่ง เพียงได้เห็นใบหน้าครั้งแรก คำด่ามากมายกลับโผล่ออกมาจนนางเองก็มิอยากจะเชื่อเลยว่านางสามารถด่าผู้คนได้ด้วยหรือ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้