ตัวอย่าง บุปผากลางทราย

ตัวอย่าง  บุปผากลางทราย Free!
Page 2 Page 3

เขามีสิทธิ์อันใดมากระทำเช่นนี้กับนาง ในวันมงคล คืนเข้าหอของนางกับบุรุษอันเป็นที่รักยิ่ง แล้วบุรุษผู้นี้เป็นใครถึงได้กล้าลงมือกระทำย่ำยี หนำซ้ำยังลักพาตัวนางมาไกลถึงสถานที่แห้งแล้งนี่(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้