ตามรัก คืนหัวใจ

ตามรัก คืนหัวใจ
Page 2 Page 3

พนิชฏา เคยปฏิเสธหัวใจตัวเอง

จนทำให้ ใคร คนหนึ่งเดินหายไปจากชีวิต

แต่จากนี้ไป เธอจะทำให้ นายปั้น (ของเธอ)

หรือ หมอปั้น (ของใครๆ) ผู้ชายปากแข็ง

แล้วก็แอบใจร้ายเป็นที่สุด กลับมาเป็น

(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้