แก้วมนตรามายาสยอง

แก้วมนตรามายาสยอง
Page 2 Page 3

ล่วงรู้ลับเร้น รู้เป็นเห็นตาย ใต้เงามนตรา


กฎของเกมมีเพียงข้อเดียว
จงระวังข้างหลัง และอย่าประมาทข้างหน้า
------------------------
"...มันคือเกมที่พวกคุณต้องเล่น แต่ถ้าห้องไหนไม่อยู่ในเกม

จะเป็นห้องที่ถูกปิด ล็อกกุญแจ ห้ามทุกคนล่วงล้ำเข้าไปอย่างเด็ดขาด..."(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้