โปรดเก็บชีวิตไว้ดู

โปรดเก็บชีวิตไว้ดู
Page 2 Page 3

ข้อมูลย่อ
หนังสือ โปรดเก็บชีวิตไว้ดู

หนังสือรวมบทกวีที่บอกเล่าถึงภาวะทางจิตใจอันหลากหลายที่ได้เรียนรู้ผ่านการใช้ชีวิตมาแล้วช่วงหนึ่ง ปรารถนาให้ผู้ที่ได้อ่านดำเนินชีวิตบนโลกนี้ต่อไปอย่างมั่นคง

____

บทนำ


เหตุเกิดจาก...
พลังแห่งความเงียบ
เสียงดนตรีสานต่อ
ภาษาเป็นสื่ออาศัย

ก่อเกิด...
บทกวี
กล่อมเกลาจิตใจ
คลี่คลายตัวตน
เพิ่มพูนนัยยะชีวิต

กระทั่งพบ...
ขณะหนึ่งระหว่างทาง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้