magketing vol30

magketing vol30 Free!
Page 2 Page 3
  • 40 หน้า
  • 11.29 MB
  • 7 ธ.ค. 2561
  • มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

นิตยสารแมกเก็ตติ้ง (Magketing) ฉบับ 30 เสนอเรื่องนำฉบับ “ARE YOU LADY?” เพราะหญิงสาวมีความต้องการที่ต่างไปจากผู้ชาย นักการตลาดจึงมองเห็นและนำมาสร้างเป็นโอกาสทางการตลาดให้กับแบรนด์ของตนเอง แม้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือแคมเปญเฉพาะกลุ่มไม่กว้างแบบตลาดแมสก็ตาม แม้ว่าผู้ชายจะบอกว่าผู้หญิงเป็นเพศที่เข้าใจยากแต่กำลังซื้อของหญิงสาวกลับมีอิทธิพลที่จะดึงดูดผู้ประกอบการให้หันมาใส่ใจต่อความเป็นสตรีเพศมากขึ้น ดังนั้นสินค้าหรือบริการใดที่สามารถแสดงให้ผู้หญิงเห็นถึงความสำคัญและโน้มน้าวใจได้ก็มีโอกาสสร้างยอดขายได้ไม่ยาก สังเกตได้จากสัดส่วนสินค้าสำหรับผู้หญิงได้หันมานำความเป็นแฟชั่นและสีสันเข้ามาอยู่ในสินค้ามากขึ้น อย่างไรก็ดีในช่วงไม่กี่ปีนี้มาพบว่าแคมเปญการตลาดสำหรับกลุ่มลูกค้าผู้หญิงไม่ได้ถูกใช้แค่ด้านส่งเสริมการขายเท่านั้น แต่นักการตลาดได้ขยายรูปแบบมาสู่การจัดกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมเพื่อสังคมมากขึ้นเพื่อเป็นการนำแบรนด์สินค้าเข้าประชิดตัวกลุ่มผู้หญิงในด้านอีโมชั่นนอลซึ่งเป็นอีกรูปแบบการทำการตลาดที่หยิบอารมณ์และความรู้สึกของผู้หญิงมานำเสนอในอีกด้านหนึ่ง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้