วารสารคนทำงาน พฤศจิกายน 2561

วารสารคนทำงาน พฤศจิกายน 2561 Free!
Page 2 Page 3

ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน พฤศจิกายน 2561 ในฉบับพบกับ .. ดูความพยายามแก้ไขปัญหา ‘คุกคามทางเพศในที่ทำงาน’ ของโครงการ ‘Better Work เวียดนาม’ [หน้า 7] อัตราฆ่าตัวตายคนทำงานก่อสร้างในสหรัฐฯ สูงขึ้น [หน้า 11] แรงงานต่างชาติเครือข่ายร้านอาหารในญี่ปุ่นเข้าร่วมสหภาพแรงงาน [หน้า 13] ผลสำรวจพบโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ไทย 57% ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน [หน้า 15](แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้