สืบรัก ทะเลใจ (In Love, in Summer) ตัวอย่างอ่าน

สืบรัก ทะเลใจ (In Love, in Summer)  ตัวอย่างอ่าน Free!
Page 2 Page 3
  • 135 หน้า
  • 0.43 MB
  • 30 พ.ย. 2562
  • Mt books
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ความตาย สิ่งที่ไม่มีใครหลีกพ้น

ซึ่งจะสร้างความทุกข์ ความคิดถึงและความทรมานใจให้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่

การยอมรับความจริงเป็นหนทางที่หลายคนบอกว่าควรทำ

แต่ มีคนๆ หนึ่งที่ไม่ยอมรับการสูญเสียนี้และพยายามทำให้ทุกๆ อย่างกลับมาเหมือนเดิม

แล้วอะไรจะเกิดขึ้น? ถ้าเขาสิ่งที่ทำมันอยู่เหนือกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติ
(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้