ออกแบบความสำเร็จ

ออกแบบความสำเร็จ
Page 2 Page 3

เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้ทำการรวบรวมเนื้อหาบทความที่ได้จากประสบการณ์ ความคิดและจินตนาการจากเรื่องราวในชีวิตประจำวัน จากการดูหนัง การอ่านหนังสือ และจากการทำงาน ซึ่งรวบรวมไว้ทั้งหมด 8 เรื่องด้วยกัน หวังว่า เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้สามารถกระตุกต่อมความคิดของท่านผู้อ่านได้ว่า “จะออกแบบความสำเร็จให้กับตัวเองได้อย่างไรดี”(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้