พัฒนาโรงพยาบาลด้วยลำแข้งของตัวเอง

พัฒนาโรงพยาบาลด้วยลำแข้งของตัวเอง
Page 2 Page 3

ชื่อเดิมของหนังสือเล่มนี้ก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นชื่อว่าพัฒนาโรงพยาบาลด้วยลำแข้งของตัวเอง: สร้างคุณค่าของการบริการที่แท้จริง มีชื่อว่า “อย่าทำคุณภาพของโรงพยาบาลจนเดินทางด้วยตัวเองไม่เป็น” ด้วยความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนที่อยู่ในระบบของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมามากกว่า 20 ปี พบว่าโรงพยาบาลหลายแห่งไม่รู้ตัวตนหรือศักยภาพของตัวเองที่แท้จริง บางครั้งก็ไม่รู้แม้กระทั่งเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลจะเดินไปทิศทางใด และที่แย่กว่านั้นคือ ทำคุณภาพเพื่อให้ผ่านการรับรองของสถาบันต่างๆ เท่านั้นเอง ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงผลิกมุมมองให้หันมามองที่ตัวเอง ว่าโรงพยาบาลของเรามีศักยภาพที่สามารถก้าวไปสู่ความโดดเด่นด้านการบริการสุขภาพได้ด้วยตัวเอง เพียงแค่องค์กรดึงศักยภาพที่ตัวเองมีออกมาให้โลกภายนอกได้เห็นเท่านั้นเอง
สารบัญ
1.เริ่มต้นจากการรู้ตัวตนของตัวเอง
2.เป้าหมายร่วมกันของคนในโรงพยาบาลเป็นสิ่งสำคัญ
3.กำหนดความท้าทายของโรงพยาบาล
4.การกำหนดกลยุทธ์ของโรงพยาบาล
5.SWOT Analysis
6.Balanced Scorecard
7.Red Ocean Strategy
8.Blue Ocean Strategy
9.White Ocean Strategy(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้