เสียงจากสวรรค์

เสียงจากสวรรค์ Free!
Page 2 Page 3

จะดีกว่าไหม... หากคุณสามารถหนีความตายนี้ไปได้ จะดีกว่าไหม ถ้าคุณสามารถช่วยตนเองให้ไปสู่สรวงสวรรค์ได้ และจะดีกว่าใช่ไหม ถ้าคุณสามารถช่วยคนตายให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ ด้วยวิธีง่ายๆ ตามหนทางของพระศาสดา(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ฉัตรลดา พุ่มทิพย์
    14 Oct 19 08:53
    ได้แง่คิดในเรื่องของสัจธรรมในชีวิต เตือนใจไม่ให้ประมาทในชีวิตและกระตุ้นจิตใจให้หมั่นสร้างความดีสำหรับคนที่เชื่อในบุญและบาป
1