มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
Page 2 Page 3

สรุปการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬาไทยสู่อนาคต มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกับการพัฒนาการกีฬา การเชื่อมโยงโรงเรียนกีฬากับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ แนวคิดการจัดการศึกษาด้านพลศึกษาและกีฬาเพื่อสร้างคนคุณภาพไทยแลนด์ 4.0(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ญา
    26 Dec 18 12:32
    เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้อย่างดี
1