รู้ทันโรคหลอดเลือดสมอง

รู้ทันโรคหลอดเลือดสมอง
Page 2 Page 3
  • 33 หน้า
  • 6.07 MB
  • 2 ก.ย. 2561
  • ขวัญใจ วงศ๋ช่วย
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿90.00 ฿35.00

วัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นมาเพื่อ ให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมอง การทำงานของสมอง และการเกิด รักษา และป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง โดยใช้ภาษาและภาพประกอบที่คนทั่วไปสามารถเข้าใจง่าย และที่สำคัญสามารถนำไปเป็นแนวทางในการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมองได้อีกด้วยคะ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้