คณิต ม.ต้น พื้นฐานครบ จบในเล่มเดียว

คณิต ม.ต้น พื้นฐานครบ จบในเล่มเดียว
Page 2 Page 3
  • 210 หน้า
  • 24.41 MB
  • 1 ส.ค. 2561
  • สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿225.00 ฿209.00

หนังสือเล่มนี้วางลำดับการเรียนรู้ เพื่อให้คิดตามลำดับอย่างมีเหตุมีผล โดยเน้นเนื้อหาสำคัญของคณิต ม.ต้น จำนวนบวกลบ นิพจน์ สมการ การแปรผัน รากที่สอง ตัวประกอบ ฟังก์ชัน ความน่าจะเป็น และเรขาคณิต เพื่อให้เข้าใจได้มากที่สุดในเวลาที่สั้นที่สุด ที่สำคัญ อธิบายความหมายของคำศัพท์เฉพาะอย่างละเอียด และไม่สอนแก้โจทย์ด้วย “วิธีลัด” แต่สอนขั้นตอนปกติ เพื่อสร้างพื้นฐานความเข้าใจที่ดี เพราะพื้นฐานที่ดีเป็นสิ่ิงสำคัญต่อการเรียนขั้นสูงในอนาคต เหมาะสำหรับนักเรียน ม.ต้นที่อยากเข้าใจหรืออ่านเพื่อเตรียมตัวสอบ และนักเรียน ม.ปลายที่พื้นฐานไม่แน่นและอยากทบทวน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้