ทำยังไงเมื่อเขาไม่ชัดเจน

ทำยังไงเมื่อเขาไม่ชัดเจน
Page 2 Page 3

การแสดงความชัดเจนคือรัก แต่ไม่แสดงความชัดเจนอาจรักหรือไม่รักก็ได้ ดังนั้นการทำให้ใครชัดเจน ก็ไม่ต่างจากการทำให้เขารักเราด้วย หนังสือเล่มนี้จะบอกเทคนิคเพื่อ: 1.ให้คนที่รักเราหรือแม้แต่คนที่ไม่รักเราแสดงความชัดเจนออกมา 2.ทำให้คนที่รักเราอยู่แล้วยิ่งถวิลหาเรามากขึ้น 3.คนที่ไม่เคยคิดจะรักเราเลย หรือคบเราแค่เล่นๆ ไม่จริงจังก็จะเริ่มคิดที่จะจริงจัง 4.ตัดคนที่ไม่คู่ควรที่คิดแต่จะคบเราชั่วคราวเพียงอย่างเดียวจริงๆ ออกจากชีวิตเราไป



(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • minthita chanaratpichanont
    29 Feb 20 19:38
    อ่านสนุก เข้าใจผชมากขึ้น
1