DESTINY OF TABOO กักขังหัวใจรักต้องห้าม

DESTINY OF TABOO กักขังหัวใจรักต้องห้าม
Page 2 Page 3

DESTINY OF TABOO กักขังหัวใจรักต้องห้าม
[พันไมล์ x ไกอา]

โศกนาฏกรรม ‘รักต้องห้าม’
เมื่อ ‘ความรัก’ อยู่เหนือ ‘ความถูกต้อง’

‘เขา’ ต้องเลือกระหว่าง
‘หนึ่งคนที่ถูกต้อง’ กับ ‘หนึ่งคนที่ถูกใจ’

‘เธอ’ ต้องเลือกระหว่าง
‘หนึ่งคนที่ผิดในวันที่ใช่’ กับ ‘หนึ่งคนที่ใช่ในวันที่ผิด’ 

โศกนาฏกรรมความรักครั้งนี้จะลงเอยเช่นไร...

#เดสตินี่เซ็ต #พันไมล์ไกอา(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้