นิตยสารคิด (Creative Thailand) ปีที่ 9 ฉบับที่ 9

นิตยสารคิด (Creative Thailand) ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 Free!
Page 2 Page 3
  • 36 หน้า
  • 5.14 MB
  • 1 มิ.ย. 2561
  • ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

นิตยสารคิด (Creative Thailand) ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 เดือนมิถุนายน 2561 The Paradox of Choice หลายคนเชื่อว่าการมี “ทางเลือก” ที่มากพอ จะช่วยให้มีเสรีภาพและโอกาสที่จะได้ในสิ่งที่ดีที่สุด แต่หลายครั้งที่พบว่าทางเลือกที่ “มากเกินไป” กลับสร้างปัญหาให้ชีวิตยุ่งยากขึ้น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้