รักษาใจยามป่วยไข้ [พระพรหมคุณาภรณ์]

รักษาใจยามป่วยไข้ [พระพรหมคุณาภรณ์] Free!
Page 2 Page 3
 • 33 หน้า
 • 0.42 MB
 • 25 พ.ค. 2561
 • ประยุทธ์ ปยุตฺโต
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

...ชีวิตของคนเรานั้น ประกอบด้วยกายกับใจ มีสองส่วนเท่านั้น กายกับใจรวมเข้ามาเป็นชีวิตของเรา กายก็ตาม ใจก็ตาม จะต้องให้อยู่ในสภาพที่ดี ต้องรักษาไว้ให้มีสุขภาพดี จึงจะมีความสุข ชีวิตจึงจะดำเนินไปโดยราบรื่น... ...ในยามเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ กายก็เป็นหน้าที่ของแพทย์ แพทย์ก็รักษาไป เราก็ปล่อยให้แพทย์ทำหน้าที่รักษาก่ย แต่ใจนั้นเป็นของเราเอง เราจะต้องรักษาใจของตนเอง..(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • ณัฐวัชช์ ศรีสมเพ็ชร
  9 Sep 18 18:14
  เป็นหนังสือที่ดีมากเลย เป้นกำลังใจ ในยามเจ็บป่วย
1