ตามทางพุทธกิจ [พระพรหมคุณาภรณ์]

ตามทางพุทธกิจ [พระพรหมคุณาภรณ์] Free!
Page 2 Page 3
  • 189 หน้า
  • 1.30 MB
  • 24 พ.ค. 2561
  • ประยุทธ์ ปยุตฺโต
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

"ตามทางพุทธกิจ" เป็นการรวบรวมธรรมกถาที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) แสดง ณ พุทธสังเวชนียสถานสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาบางแห่ง ในประเทศอินเดีย ต้นปี พ.ศ. ๒๕๒๘ และเรื่องที่บรรยายภายหลังในประเทศไทยรวมอยู่ด้วย ๒ เรื่อง คือ คำบรรยายทบทวนการเดินทาง และเรื่องอินเดียในระหว่างและหลังพุทธกาล เฉพาะเรื่องสุดท้าย อินเดียในระหว่าง และหลังพุทธกาล หรืออินเดียแดนเทวดานั้น เป็นธรรมกถาซึ่งแสดงที่ ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๒๘(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้